Thursday, December 28, 2017

Syaikhan (شيخان)

Syaikhan (شيخان)
Istilah syaikhan dalam bidang fikih maksudnya adalah:
(1) Hanafiyah: Abu Yusuf (182 H) dan Muhammad bin Hasan (189 H)
(2) Malikiyah: Ibnu Abi Zaid Al Qairawaniy (386 H) dan Abul Hasan Ali Al Qabisiy (403 H)
(3) Syafi'iyah: Ar Rafi'iy dan An Nawawiy
(4) Hanabilah: Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah

Sumber: https://www.facebook.com/didik.suyadi.83/posts/1925981614082154

0 comments:

Post a Comment